Reading Time: 3 minutes מזכירות היא מקצוע נשי, וככזה הוא מאופיין בעבודה שחורה, משכורות נמוכות והיעדר יוקרה חברתית. אבל גם המרחב של המזכירות מושפע ממגדר, ובעיקר הלגיטימציה לפלוש להן למרחב. למה ואיך זה קורה ומה אפשר לעשות? כל התשובות בפנים. ״WeWork מציעה ליזמים
Reading Time: 3 minutes מזכירות היא מקצוע נשי, וככזה הוא מאופיין בעבודה שחורה, משכורות נמוכות והיעדר יוקרה