Reading Time: 3 minutes על הדרך שבה מסתכלים על ציבור האמהות בעולם השיווק והפרסום כמקשה אחת אבל מספרים לנו אחרת, וכיצד העולם הזה ממשיך להתעלם מקיומם של הורים מן המין השני (נקרא להם אבות) ובכך תורמים לשמירת הסדר הפטריארכלי הקיים. "מחקרים
Reading Time: 3 minutes על הדרך שבה מסתכלים על ציבור האמהות בעולם השיווק והפרסום כמקשה