Reading Time: 3 minutes  ההתמודדות שלנו כנשים עם נושאים שלהם לא ניתנה לנו גישה באופן היסטורי היא כפולה. קודם כל, עלינו להיות מסוגלות לזכות לגישה לנושא ולהתגבר על אפלייה מערכתית אבל אחר כך, עלינו גם להאבק בעצמנו. כולנו נשים עסוקות.
Reading Time: 3 minutes  ההתמודדות שלנו כנשים עם נושאים שלהם לא ניתנה לנו גישה באופן
Reading Time: 3 minutes זו סיטואציה שמוכרת לרבות מאיתנו – תקלה באוטו, את חייבת ללכת למוסך, את מנסה לדחות את רוע הגזרה ולהתחמק אבל אין ברירה. עם הרבה חשש בלב את נכנסת למוסך, בטוחה שרשום לך בענק פרייארית על המצח. בטוחה שתצאי מפה
Reading Time: 3 minutes זו סיטואציה שמוכרת לרבות מאיתנו – תקלה באוטו, את חייבת ללכת