תודה ❤️ 

בזכות התמיכה שלך נוכל להמשיך ולייצר פה שינוי מהיסוד: לסקר מיזמים של נשים, לבקר גופי תקשורת בעלי סיקור מוטה בהקשר מגדרי ולהעלות את הסוגיות שמטרידות אותנו, חברות וחברי הקהילה הפמיניסטית, לסדר היום של המדינה כולה. 

איור: טל גוטברג