את, גם עם מקל לא הייתי נוגע בך

את, גם עם מקל לא הייתי נוגע בך

רותי לביא יש מקרים של תקיפה מינית – שדגל שחור של ממש מתנוסס עליהם. יש גם תחום אפור, שסוגי הטרדה מינית מרצדים בו: נגיעות, מילים, ליטופים, שימוש ביחסי כוח ומרות. אלה מיוצגים כאותות חיוביים של תשומת לב. הכרה. אז, אצלנו בקיבוץ, בחברת הילדים – לא היו הטרדות מיניות. היו אקטים של נתינת ערך. היום-יום של […]