המושבעים האמינו לנשים

מחאה מחוץ לכתלי בית המשפט - האנס הוא אתה

מתוך שש עדויות שנשמעו במהלך משפטו, רק שתיים נלקחו בסופו של דבר בחשבון – למרות זאת ובצל מהפכת MeToo, הורשע לבסוף הארווי ווינשטיין בתקיפה ובאונס.