לנגן קונצ'רטו לחליל עם האגן שלי

חופש בחירה:  מה המשמעות של צירוף המילים הזה? מה המשמעות של החופש להשמיע קול, אם אין לך במה שתשמיע את הקול שלך? מה המשמעות של חופש העיסוק, אם מגיל הגן אומרים לך ומראים לך שבנות לא יכולות ולא אמורות? מה המשמעות של חופש התנועה, אם יש רחובות ששייכים רק לגברים אחרי שמחשיך? חלק גדול מהמגבלות […]