אשת העולם הגדול: לא לוקחת אמצעי מניעה? אל תשתי אלכוהול בארה"ב

מאת: טלי קורד ארצות הברית, ארץ-האפשרויות-הבלתי-מוגבלות-לגברים-לבנים-אמידים, חרטה על דגלה את החירות האישית: לכל אדם יש את הזכות לחיות את חייו כפי שימצא לנכון (דוגמת קיצון לכך היא הליברטריאניזם, אך לא לשם כך נתכנסנו). בארה"ב, כמו גם בשאר העולם המערבי ברמה כזו או אחרת, קיים מתח מתמיד סביב השאלה: מה לגיטימי ולא לגיטימי לממשלה לקבוע עבור […]