סליחה אדוני, זה לא היה במכוון.

"מכיוון שכולנו הולכות למות עוד מעט, ואת העולם לא נשנה עד אז, לפחות נעבוד על עניין התודעה.  הצעירות כבר ידעו איך להמשיך אחר כך." עם הטקסט הזה קראנו לנשים לבוא לעשות עיתון בקבוצה "יומון פמיניסטי", ב 2.2.2013.  . ברביעי בערב היתה אצלי חברת ילדות, מהתקופה שקדמה לכל ההתעסקות הפמיניסטית, בטי נקרא לה. היא אמרה שיצא […]