פרסקריפטיביזם הוא משטור השפה ופמיניסטית צריכות להשתמש בשפה חופשית