Reading Time: 3 minutes עו"ד יערה רשף כותבת על חמישה פסקי דין חשובים מהשנה החולפת שנוגעים לזכויות נשים. פסקי הדין הנידונים בכתבה מראים התקדמויות חשובות של בית המשפט וכדאי להכירם בין אם אתן עורכות דין או לא. בית המשפט העליון
Reading Time: 3 minutes עו"ד יערה רשף כותבת על חמישה פסקי דין חשובים מהשנה החולפת
Reading Time: 3 minutes בית המשפט אוסר על חקירת מתלונן/ת על עבירת מין בדבר נטייתו/ה המינית וקובע כי הנטייה המינית אינה רלוונטית 1. בית המשפט העליון ביקר בחריפות חוקרי משטרה אשר מצאו לנכון לחקור מתלוננים גברים על נטייתם המינית כאשר
Reading Time: 3 minutes בית המשפט אוסר על חקירת מתלונן/ת על עבירת מין בדבר נטייתו/ה
Reading Time: 2 minutes "לכודים בישראל", ספרה של מריאן עזיזי, רואה אור בימים אלה בישראל לאחר שתורגם לעברית. הספר פורסם לראשונה לפני שנתיים באנגליה וזכה לשבחים רבים, דורג בציון של חמישה כוכבים והפך לרב מכר בכל רחבי בריטניה. מריאן עזיזי
Reading Time: 2 minutes "לכודים בישראל", ספרה של מריאן עזיזי, רואה אור בימים אלה בישראל
Reading Time: 2 minutes מאז קום המדינה וכינון מערכת המשפט המדינתית, דבר ידוע היה שזנות כשלעצמה אינה מהווה עבירה, אך כל מה שמסייע לזנות להתקיים – סרסרות, שידול לזנות, החזקת מקום לשם זנות וכדומה – יהיה אסור על פי החוק.
Reading Time: 2 minutes מאז קום המדינה וכינון מערכת המשפט המדינתית, דבר ידוע היה שזנות