נשים נרצחות – גם זה פוליטי?

ברית יעקבי כותבת על הפוליטיקה של האלימות המגדרית- הקשר בין החלטות ממשלה, אלימות נגד נשים ומסרים אנטי פמיניסטיים שמחלחלים לתודעה הליברלית.

"על רקע רומנטי"

איסוף נתונים וכתיבתם: "תזכור" חברותינו בפרויקט "תזכור" עסקו גם בשנה האחרונה בתיעוד אירועי האלימות המגדרית שהתרחשו על מנת להמחיש את ממדיה של התופעה. חלק רחב מהאירועים לא התפרסמו בכלי התקשורת ועל כן, גם הסיכום העמוק של "תזכור" מציג תמונה חסרה על אף המאמצים לספר את סיפורן של כל הנשים, נפגעות האלימות המגדרית בישראל. השנה התפרסמו ידיעות […]