את מי משרתת הפרדה מגדרית?

האם הפרדה מגדרית היא אקט של שוויון ורב תרבותיות כלפי החברה החרדית או שמא, מדובר בפעולה של אפלייה? בעקבות ההסכמים הקואליציוניים, שוחחנו עם נשים חרדיות משלל קצוות הקשת ובדקנו מה המשמעות האמיתית של הפרדה מגדרית