אם עובדת

Imperial War Museum, TR 2835.

מוסד המלוכה נתפס בעינינו כמוסד ארכאי ומיותר. אך עבור הבריטים, מהווה המוסד – והיוותה המלכה אליזבת, סוג של מצפן, סמל חי שנמצא שם – ותמיד אפשר לסמוך עליו שיתווה את הכיוון הנכון. על המלכה אליזבת – מאז הייתה נסיכה ועד למותה בשבוע שעבר