גֵּרוֹת בארץ (זכויות) האדם

ד"ר טל ניצן כותבת על מעמדן השברירי של זכויות נשים בישראל וכיצד השינויים במערכת הפוליטית והמשפטית עלולים עוד לערערן.