Reading Time: 3 minutes פרופיל הפייסבוק שלי הוא בית קברות לאקסים שלא היה לי נעים לעשות להם אנפרינד. מדי פעם, רוח של דוש מהעבר תצוץ ותעשה לי לייק לסטטוס רנדומלי ואני אחשוב, "מעניין מה הוא עושה היום? הוא עדיין רווק? אם כן, הוא רוצה שנחזור? אם לא, איך הוא המשיך
Reading Time: 3 minutes פרופיל הפייסבוק שלי הוא בית קברות לאקסים שלא היה לי נעים לעשות להם אנפרינד. מדי פעם,
Reading Time: 4 minutes בפרק ה-6 והאחרון של "חדר משלך", לאחר עמודים ארוכים שבהם היא מנתחת דרך שלל היבטים – ספרותיים, סוציולוגיים וכלכלכליים – את התנאים שאשה זקוקה להם על מנת לכתוב, וירג'יניה וולף פונה בבת אחת לתאר סיטואציה יומיומית,
Reading Time: 4 minutes בפרק ה-6 והאחרון של "חדר משלך", לאחר עמודים ארוכים שבהם היא
Reading Time: 3 minutes פרופיל הפייסבוק שלי הוא בית קברות לאקסים שלא היה לי נעים לעשות להם אנפרינד. מדי פעם, רוח של דוש מהעבר תצוץ ותעשה לי לייק לסטטוס רנדומלי ואני אחשוב, "מעניין מה הוא עושה היום? הוא עדיין רווק?
Reading Time: 3 minutes פרופיל הפייסבוק שלי הוא בית קברות לאקסים שלא היה לי נעים