ב-2021 אנחנו שוב מוחקות ידע פמיניסטי

ידע פמיניסטי נשי מיוצג בידי עיניים נשיות על רקע יער

ידע פמיניסטי אמור להיות חוד החנית של החשיבה הפמיניסטית. הוא נותן מקום למה שהפטריארכיה השתיקה: חוויות, תפיסות וייצור ידע של נשים. כשמתודות מחקר ומידע נשיים מוחרמים גם ב-2021 – אנחנו נותרות מושתקות.