Reading Time: 3 minutes פרופיל הפייסבוק שלי הוא בית קברות לאקסים שלא היה לי נעים לעשות להם אנפרינד. מדי פעם, רוח של דוש מהעבר תצוץ ותעשה לי לייק לסטטוס רנדומלי ואני אחשוב, "מעניין מה הוא עושה היום? הוא עדיין רווק?
Reading Time: 3 minutes פרופיל הפייסבוק שלי הוא בית קברות לאקסים שלא היה לי נעים