כשמידע רפואי מבוסס על הגוף הגברי, נשים מתות

מחקר רפואי מתבסס על הגוף הגברי ומוחק את הנשי

בתחומים רבים ברפואה המערבית, לאורך שנים, הדירו את הגוף הנשי מהמחקר, והמידע שנאסף מבוסס על הגוף הגברי. אבל אלו גופים שמתנהגים שונה, ונשים משלמות על זה בבריאותן. ולפעמים בחייהן