Reading Time: 4 minutes "מכיוון שכולנו הולכות למות עוד מעט, ואת העולם לא נשנה עד אז, לפחות נעבוד על עניין התודעה.  הצעירות כבר ידעו איך להמשיך אחר כך." עם הטקסט הזה קראנו לנשים לבוא לעשות עיתון בקבוצה "יומון פמיניסטי", ב 2.2.2013.  . ברביעי בערב היתה אצלי חברת ילדות, מהתקופה שקדמה
Reading Time: 4 minutes "מכיוון שכולנו הולכות למות עוד מעט, ואת העולם לא נשנה עד אז, לפחות נעבוד על עניין
תמונה של שיחה עם עצמי מייצגת שאלה איך הפכתי לאימא
Reading Time: 4 minutes קריאה פמיניסטית הובילה את סיס כוכבי להבין שהיא לא אוטונומית תודעתית. היא מביטה ללא משקפיים פטריארכליות על החיים שלה כאישה בוגרת, ומביטה פנימה כדי לבדוק מה קרה לקרייריסטית שהייתה לפני 12 שנים, נישואים ושלושה ילדים
Reading Time: 4 minutes קריאה פמיניסטית הובילה את סיס כוכבי להבין שהיא לא אוטונומית תודעתית.
Reading Time: 4 minutes "מכיוון שכולנו הולכות למות עוד מעט, ואת העולם לא נשנה עד אז, לפחות נעבוד על עניין התודעה.  הצעירות כבר ידעו איך להמשיך אחר כך." עם הטקסט הזה קראנו לנשים לבוא לעשות עיתון בקבוצה "יומון פמיניסטי", ב
Reading Time: 4 minutes "מכיוון שכולנו הולכות למות עוד מעט, ואת העולם לא נשנה עד