עשרת פסקי הדין המשמעותיים לחייהן של נשים בשנת תשע"ה

בית המשפט אוסר על חקירת מתלונן/ת על עבירת מין בדבר נטייתו/ה המינית וקובע כי הנטייה המינית אינה רלוונטית 1. בית המשפט העליון ביקר בחריפות חוקרי משטרה אשר מצאו לנכון לחקור…

להמשך קריאה עשרת פסקי הדין המשמעותיים לחייהן של נשים בשנת תשע"ה