"לתלות דגלי ישראל בכיתה של השמאלנים"

מאז החלה המלחמה אנו מוצפות בעימותים בין תלמידיםות למוריםות ומנהליםות. עימותים המביאים להשעיות ולפיטורין של אנשי חינוך. כיצד הופכים עימותים בין תלמידים למוריהם לרדיפה פוליטית?

פרס ישראל לאישה מתה

פרס ישראל לגברים בלבד

מתוך 15 פרסי ישראל שחולקו השנה, רק שניים ניתנו לנשים. אחד מהם – פרס על מפעל חיים, ניתן לח"כ לשעבר עדנה סולודר. שנפטרה בטרם קיבלה את הפרס.