מה אם פערי שכר מגדריים לא נובעים מאפליה אלא מחינוך?

חינוך מגדרי מוביל אל פערי שכר מגדריים

חינוך מגדרי משפיע על פערי שכר מגדריים. ה-OECD ביקש מהמדינות חברות בו להשתמש במערכות החינוך לקידום שוויון מגדרי. השוואה בין יישום ההנחיה בשבדיה ובישראל מבהירה את האתגרים הישראליים בדרך לשינוי של תרבות מגדרית ופערי שכר