Reading Time: 5 minutes מאת: אריאל לורברבוים בגיל 33, כשנתיים לאחר שילדתי את בתי בניתוח קיסרי התחילו להופיע אצלי כאבי בטן. בהתחלה הם היו חלשים וייחסתי אותם לקלקול קיבה. הדבר המפתיע ביותר בהם היה שהם הופיעו למספר שעות ולאחר מכן כבר נעלמו כלא היו. וכך קרה כמה ימים בכל חודש.
Reading Time: 5 minutes מאת: אריאל לורברבוים בגיל 33, כשנתיים לאחר שילדתי את בתי בניתוח קיסרי התחילו להופיע אצלי כאבי
Reading Time: 3 minutes השבוע יחל היום הבינלאומי לציון המאבק באלימות נגד נשים. כל שנה מרגישה קשה מהקודמת ומלאה בדם ובכאב של נשים, נערות וילדות שמתמודדות יום יום עם טרור מגדרי, לא פחות. רציתי להקדיש את הטור הזה לצורה נוספת של אלימות נגד נשים שפחות מדוברת ביום-יום – אלימות רפואית.
Reading Time: 3 minutes השבוע יחל היום הבינלאומי לציון המאבק באלימות נגד נשים. כל שנה מרגישה קשה מהקודמת ומלאה בדם
Reading Time: 3 minutes מאת: אלה בניאן היום יום המודעות לIBD, מחלות מעי דלקתיות, קרוהן וקוליטיס. במקרה, בחודש הבא יחלפו להן שנתיים מאז האשפוז הראשון שלי. באותו יום הייתי בתדרוך באולפן בקריות. מלבד קצת כאבי מחזור, הכל היה בסדר, אפילו
Reading Time: 3 minutes מאת: אלה בניאן היום יום המודעות לIBD, מחלות מעי דלקתיות, קרוהן
Reading Time: 5 minutes מאת: אריאל לורברבוים בגיל 33, כשנתיים לאחר שילדתי את בתי בניתוח קיסרי התחילו להופיע אצלי כאבי בטן. בהתחלה הם היו חלשים וייחסתי אותם לקלקול קיבה. הדבר המפתיע ביותר בהם היה שהם הופיעו למספר שעות ולאחר מכן
Reading Time: 5 minutes מאת: אריאל לורברבוים בגיל 33, כשנתיים לאחר שילדתי את בתי בניתוח
Reading Time: 3 minutes השבוע יחל היום הבינלאומי לציון המאבק באלימות נגד נשים. כל שנה מרגישה קשה מהקודמת ומלאה בדם ובכאב של נשים, נערות וילדות שמתמודדות יום יום עם טרור מגדרי, לא פחות. רציתי להקדיש את הטור הזה לצורה נוספת
Reading Time: 3 minutes השבוע יחל היום הבינלאומי לציון המאבק באלימות נגד נשים. כל שנה