תופסות מקום על הגלים

בישראל יש קהילה פעילה ומאורגנת של נשים גולשות, בכל רחבי הארץ. הן משתפות פעולה בינן לבין עצמן ומנכיחות את קיומן כנשים במרחב שנתפס כגברי