חיים תחת אש

ילדים משחקים בעזה

כששגרה מאמצת לחיקה ירי טילים כדבר שבנורמה, נשים בעזה ובעוטף עזה חיות במין מציאות מקבילה שיוצרת בהן טראומה עיקשת. הן לא יכולות לראות את הסוף