ההתחלות הסמויות מן העין

נשים נמצאות היום בחזית המתקפה שהכריזה הממשלה, עם שפל היסטורי בייצוגן וכשהן ניצבות אל מול שורה של מהלכים שפוגעים אנושות במעמדן. ואולם, זוהי גם העת שבה נשים קמו בהמוניהן. במו ידיה, חוללה הממשלה הנוכחית מהפכה פמיניסטית אדירה.