משימה היסטורית

המאבק הפמיניסטי בישראל ובעולם לא יראה אותו דבר אחרי טבח השבעה באוקטובר ואחרי ההתעלמות מפשעי המין שביצע חמאס באזרחיות ישראל

Human Tapestry

קיבוץ בארי, השבעה באוקטובר

As time goes by, the world's denial of the October 7th massacre is increasing. But in fact – the massacre really did happen. A conversation with a ZAKA ma, telling the story of Kibbutz Bari by the houses and the destruction in Kibbutz Bari