"ואין לך מצווה רבה כפדיון שבויים"

מצוות פדיון שבויים היא אחת המצוות החשובות ביותר בדת היהודית, בניגוד לסוגיית החטופים, שמאז השבעה באוקטובר, עודם בשבי חמאס בעזה ונראה שעניינים נדחק לשוליים. מה יש ליהדות לומר על כך?