"יש מצב שאני מפלצת?"

י' הוכר כהלום קרב לאחר מלחמת 'צוק איתן'. עכשיו, בתוך המלחמה הנוכחית, הוא מדבר על הטראומה שצפה ועל השינוי הדרוש בצה"ל בהכרה בלוחמים כמוהו