סליחה, רוזי

עבודת מין סובלת מסטיגמה חברתית, אליה שותפים גם ארגונים פמיניסטיים. תמר משתפת בגיבוש דעתה בנושא, בין קרמיניליזציה ללגליזציה של עבודת מין ומבינה שהסטיגמה היא הבעיה.