הסכם יום שבת הטוב

צריך לעצור את המלחמה ולנסות להגיע לפתרון אחר שיהיה כמו הסכם יום שישי הטוב רק של שבת. שני הצדדים לא יהיו מרוצים אך אין ברירה. זו הדרך להציל חיים. אין טעם בהמשך המלחמה ללא תכלית.