פרס ישראל לגברים בלבד
דובר צה"ל
אנחנו יכולות לעשות את זה