נאנסת, אבל 'רק קצת'

הסרת קונדום ללא הסכמה היא תופעה מסוכנת אך לא מדוברת בחברה הישראלית. עדויותן של שלוש נשים על התופעה וההתמודדות של מערכת החוק הישראלית בנושא.

אמצעי מניעה: הטאבו, הלגיטימי והיוצא מהכלל

אמצעי מניעה לנשים: הגלולה

מה נאמר ומה מושתק במשרדי גניקולוגים כשאנו מבקשות עזרה במניעת הריון? כיצד ההמלצות על אמצעי מניעה מסוימים ולא על אחרים שמים את האחריות למניעת הריון רק על נשים, ומקדמים את תפקידן החברתי כאימהות?

תופעה: גביית יתר על התקן תוך רחמי

בכל יחסי רופא/ה-חולה יש תלות גדולה של החולה ברופאה, ולמדינה ישנם אמצעים וכללים לפיקוח על יחסים אלו, כגון חוק זכויות החולה ומגבלות שונות, כגון תעריפים להגבלת מחירי השירות. רפואת נשים הוא תחום רגיש במיוחד ובמסגרתה ענייניה האינטימיים והרגישים ביותר של האשה תלויים ברופא/ת הנשים שלה. כך גם כשמדובר באמצעי מניעה, שאשה בדרך כלל זקוקה להם […]