ספר משלה: מגילת רות או מגילת נעמי?

פמיניזם בתנ"ך מיוצג בידי ידי אישה מחוברות

שתי אלמנות מנסות לשרוד כנשים בחברה פטריארכלית. אחת מתכננת אסטרטגיה, השנייה מיישמת אותה, ושתיהן משתמשות בסוג של "סרסור" אישה. אבל האם ניתן לראות באלו מעשים פמיניסטיים?

מסר מאסתר המלכה

מאת: סיגל לאה רוה, צוות מיזם "נשים וניסים" ושותפות "רשות הרבים" מי כתב את מגילת אסתר? לדעתי, ניתן לטעון שאסתר המלכה עצמה כתבה את סיפור המגילה וכאשר אנו מפרשות את המגילה לאור הרעיון הזה, אפשר לגלות בה מסרים פמיניסטיים רדיקליים. העדויות לפרשנות כזו של המגילה מופיעות בפרק ט'. בפרק מתואר שמרדכי ואסתר כתבו איגרת, פירוש המילה […]