מחקר רפואי מתבסס על הגוף הגברי ומוחק את הנשי
נשים לוחמות בשטח באימון