הייתי שם - כותרת
מוזיקה רוסית מגוונת ושונה מיוצגת באמצעות ציור של אישה עם אלמנטים סביבה
הילדה מציבור דוברי הרוסית שנאלצה ללמוד בתחתונים