Reading Time: 3 minutes איך היו נראים חיינו לולא פעילותה של מרשה פרידמן? נורית כהנא, שליוותה כפעילה וכעיתונאית את פרידמן, מספרת על המנהיגה יוצאת הדופן של הפמיניזם הישראלי
Reading Time: 3 minutes איך היו נראים חיינו לולא פעילותה של מרשה פרידמן? נורית כהנא,
Reading Time: 5 minutes שלושים שנים שמרה לעצמה נורית כהנא, עיתונאית ומנהלת עמוד הפייסבוק "ארכיון עיתונות ומידע פמיניסטי", את העוולות המגדריים בהם נתקלה בעת עבודתה כעיתונאית. אך פרויקט "נשים בתקשורת" הביא אותם לנקודת רתיחה והיא החליטה לספר
Reading Time: 5 minutes שלושים שנים שמרה לעצמה נורית כהנא, עיתונאית ומנהלת עמוד הפייסבוק "ארכיון