מעבר לגדר

האזרחים החיים ביישובים צמודי גדר מלאים בחששות ובפחד. אחרי האימה של השבעה באוקטובר, הכל קיבל נופך מאיים, במיוחד כשהשכנים שלך הם מי שנחשבים לאויב. פוליטיקלי לאורך גדר ההפרדה בירושלים

אני חייבת לעשות איתכם את השיחה הזו

השמאל העולמי מפנה גב לשמאל הישראלי, הימין רודף ומשתיק. עם המלחמה שהחלה בטבח בדרום, חווה השמאל הישראלי רגשות קשים של ניכור וחוסר מקום. אלה הרגשות שחוויתי אני מהשמאל הישראלי. אז אנחנו חייבות לדבר

כללי סיקור של פגיעה מינית בזמן מלחמה

המשפט הבינלאומי מכיר בשימוש באלימות מינית כפשע מלחמה הן בנפגעת עצמה והן בקהילה ממנה היא מגיעה. אונס בזמן מלחמה הוא טראומה בתוך טראומה, והסיקור שלו דורש רגישות מיוחדת. בשנת 2014 פרסמנו את הקוד האתי לסיקור מקרי אלימות מינית, שחלקים רבים ממנו הוטמעו בעבודה של מערכות התקשורת המצב הנוכחי דורש מאיתנו להרחיב ולחדד את הקוד כדי להבטיח סיקור זהיר, אנושי, רגיש וחומל.