קיבוץ בארי, השבעה באוקטובר
תחנת המשטרה בשדרות
השיח' ח'אדר עדנאן