תמונה של ניצן פינקו שדרנית בתכנית ריוט! ושמתראיינת בכתבה
איור של אישה מחבקת עצמה וחלקים ממנה מתפוררים כסמל לקריסת בריאות הנפש
יפה בל מיוצגת בידי ילדה קוראת ספר