Reading Time: 5 minutes המהפכה המינית הראשונה עסקה בהנגשת הידע על גופה של האישה ומיניותה. בשנים האחרונות אנחנו עדות למהפכה המינית השניה – פריחה של ידע עצמאי ולא היררכי על סקס, על הגוף הטבעי ועל היכולות שלנו להבין ולשלוט בביטוי
Reading Time: 5 minutes המהפכה המינית הראשונה עסקה בהנגשת הידע על גופה של האישה ומיניותה.
גינקולוגיה
Reading Time: 5 minutes למקצוע הגינקולוגיה עבר והיסטוריה שמשליכים על ההווה שלו. יתרה מכך, אופן ההתמחות של גינקולוגים וגינקולוגיות לא תואם רפואה יומיומית עבור נשים. הגיע הזמן לרפואה פמיניסטית
Reading Time: 5 minutes למקצוע הגינקולוגיה עבר והיסטוריה שמשליכים על ההווה שלו. יתרה מכך, אופן
Reading Time: 3 minutes שאלת המשמעות של גלולה למניעת הריון לגברים על גבריות, על יחסי גברים-נשים ועל יחסי מין היא שאלה שהולכת והופכת משמעותית יותר, בעקבות פיתוחים טכנולוגיים שעשויים לאפשר את אמצעי המניעה החדש בקרוב. שאלה זו גם הופיעה במאמר
Reading Time: 3 minutes שאלת המשמעות של גלולה למניעת הריון לגברים על גבריות, על יחסי