צילום: לירי אגמי
צילום: אינס אוסרוף אבו סייף
מתוך הסרט, באדיבות כאן 11 | צלמת: טוליק גלאון
צילום: אינס אוסרוף אבו סייף