מאת: תמי דינס ומאיה רומן

במשך שנים היה י׳ פעיל בולט בקהילה הפמיניסטית בארץ. הוא התנדב במרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית, הכשיר גברים אחרים איך להתנהל באופן מכבד כלפי נשים בקיום יחסים אינטימיים, היה ממקימיו של ארגון אסל"י, ממנהליה של קבוצה פמיניסטית ידועה בפייסבוק וחבר בעוד מספר מעגלים פמיניסטיים. לפני כשנתיים, אחרי שינוי בחייו האישיים, עולה כי, לכאורה, החלה סדרה של פגיעות בנשים על ידו. התקריות בהן היה מעורב לכאורה, לפי העדויות, נעות מגרימת אי נוחות לנשים, התנהגות לא מכבדת באופן כללי ועד להטרדה מינית ותקיפה מינית לכאורה.
גם כאשר שמועות על התנהגותו הבעייתית החלו לצוף, הוא עדיין נשאר חלק ממרחבים פמיניסטיים רבים. המקרה הזה מטריד אותנו זמן רב במערכת ״פוליטיקלי קוראת״ שכן הוא התרחש ״מתחת לאף שלנו״ בתוך הקהילה הפמיניסטית, והמעורבות של י׳ בקהילה הפמיניסטית היא שאפשרה לו ליצור קשר עם רבות מהנשים שנפגעו ממנו, ושגרמה לאותן נשים לא לחשוד במניעיו. הסוגיה הזו דורשת מהקהילה הפמיניסטית כולה להבין כיצד אנו יכולות להתמודד עם מקרים שכאלו ולמנוע את הישנותם.

כידוע לכולנו, אין הרבה גברים שמזדהים כפמיניסטים. חלק מכיוון שהם אינם אוחזים בהשקפת עולם פמיניסטית, וחלק משום שאינם רוצים לזכות בשבחים על החזקתם בהשקפה פמיניסטית. לכן, מעט הגברים הפעילים בקהילה הפמיניסטית בארץ מוכרים ומזוהים מאוד. י׳ היה פעיל שכזה, ואחד מהפמיניסטים היותר מוכרים בקהילה. כאשר דיווחים על המעשים שעשה, לכאורה, החלו לצוץ באינטרנט לפני כחצי שנה, רבות לא ידעו איך להגיב. מי שלא שמעו את השמועות על התנהגותו הוכו בהלם ובעיקר לא הבינו כיצד לא ידעו קודם לכן על מעשיו. בקרב קהילות פמיניסטיות מסוימות, בעיקר אלו שבהן י׳ היה פעיל במיוחד, לא נרשמה הפתעה; נראה שרבות מחברות הקהילה כבר שמעו על התנהגותו. למרות זאת, החשדות שהועלו כנגדו לא הגיעו לנשים שמחוץ למעגלים מסוימים – וזו בעיה.

התלבטנו רבות אם לחשוף את שמו של ״הפמיניסט״, מכיוון שאנו מאמינות שחובתנו להזהיר את העוקבות שלנו מפניו. מכיוון שנכון לעכשיו נראה שהוא עזב את הארץ, ומתוך רצון להתחשב בנשים הנפגעות ובנשים האחרות המעורבות בסיפור – החלטנו לא לכלול כעת שמות מפורשים של אף אחד מהמעורבים בפרשה. המפורט בעדויות שבכתבה הוא מידע שהגיע לפוליטיקלי קוראת באופן ישיר מעדות שחוו את המקרים מיד ראשונה. לפוליטיקלי קוראת אין ידע אישי לגבי הנאמר, והיא מביאה את המידע כפי שהובא לידיעתה.

ככל שעולה מן העדויות, לפני כשנתיים חל מפנה, ככל הנראה, בחייו של י' והוא החל לנהל קשרים עם מספר נשים שהובילו לפגיעות עליהן דווח ל"פוליטיקלי קוראת". בד בבד, פעילותו הפמיניסטית החלה להצטמצם, הוא עזב מספר מהמעגלים הפמיניסטיים בהם היה חבר,  אך הוא עדיין נתפס כפמיניסט מוערך על ידי רוב הקהילה, והנשים שפגש, חלקן במסגרות פמיניסטיות, בטחו בו, בין היתר, מכיוון שכך הן תפסו אותו.

פגיעה חמורה וצדק מאחה

העדות המוקדמת ביותר והחמורה ביותר שהגיעה למערכת שלנו היא עדותה של ר׳.

ר׳ וי׳ הכירו במסגרות פמיניסטיות זמן מה לפני שהחל ביניהם קשר מיני, לפני כשנה וחצי. ר׳ הכירה את י׳ כפמיניסט שגם מעביר סדנאות במרכז הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית ולכן הניחה שהוא יידע לכבד את הגבולות שלה ושתוכל ליצור איתו קשר מיני בעל קווים אדומים מוסכמים מראש. למרות זאת, במהלך הקשר ביניהם, חצה י׳ את הקווים האדומים שר׳ הציבה בפניו ולכאורה תקף מינית את ר׳.
אחרי התקיפה גילתה ר׳ שהיא בהריון בלתי רצוי ועברה הפלה טבעית. כאשר ניסתה ליצור קשר עם י׳ כדי לדבר על שקרה ביניהם היא זכתה לתגובות שנעו בין זלזול להתעלמות מוחלטת; תגובות הפוכות לגמרי להתבטאויותיו הפמיניסטיות הרבות של י׳.

למרות זאת, בהינתן שי׳ עדיין היה חלק מהקהילה הפמיניסטית וממעגלים פמיניסטיים משותפים שגם ר׳ לקחה בהם חלק, והיות שהוא נודע כאדם בעל עקרונות פמיניסטיים, הניחו חברות הקהילה כי הוא לא התכוון לפגוע בר׳ ובהסכמתה החלו ניסיונות ליצור צדק מאחה בין השניים. בניסיונות הללו היו מעורבות גם נשים נוספות שנפגעו מהתנהגותו של י׳.
מסיבות טכניות נסיונות הגישור לא צלחו. י׳ הוזהר שלא לחזור על התנהגותו ומעשיו לא הפכו פומביים.

פגיעות נוספות ונסיונות נוספים להבהיר לי׳ את הבעייתיות שבדרכיו

אותה תקופה, נפגש י' גם עם ו', שהכיר במפגש של קבוצה פמיניסטית. ו' עברה תקופה קשה אחרי תקיפה מינית שחוותה, ונמנעה מלצאת עם גברים, אך בטחה בי' הודות לתארים הפמיניסטיים הרבים שנקשרו בשמו.

בתחילת הקשר ביניהם הוא אכן התנהג באופן מכבד, כמצופה, למרות שהחלו להופיע סימנים מחשידים; הוא עשה במיטה דברים שהתבקש מפורשות לא לעשות, אך כשהעירה לו ו׳ הוא התנצל ולקח אחריות על הנעשה. אולם, בהמשך, הוא חצה את הקווים באופן יותר מפורש, בצורה אשר נחשבת על פי החוק, לכאורה, לתקיפה מינית. ו' מספרת על ההלם ועל הבלבול שחוותה בעקבות התקיפה מצד מי שאמור להיות "פמיניסט" ידוע. כשניסתה להעלות את הנושא מול י', הוא ביטל את הפגיעה, ולא לקח אחריות. השניים נפרדו זמן קצר לאחר התקרית, וו' מתארת בעיקר את הקושי שחוותה בזיהוי ההתנהגות של י׳ כמניפולטיבית ופוגענית, היות שהוא ידע "לדבר את השיח הפמיניסטי", להסביר את מעשיו, ולהציג את עצמו כאדם מכבד לחלוטין.

מספר חודשים אחרי האירועים בעדויותיהן של ר' ו-ו', החל י' לצמצם את פעילותו הפמיניסטית ופרש ממספר מיזמים פמיניסטיים שהקים והיה מעורב בהם. זאת לאחר שנודע לפעילות על פגיעות שונות שנקשרו בשמו, ונעשו נסיונות לפנות אליו ולהסביר לו. לפי העדויות, בהתחלה הוא ניצל את הנסיונות האלה כדי ליצור מצג של מי שהבין ושמתקן את דרכיו, בצורה שאפשרה לו להשאר חלק מאותם מעגלים, ולהמשיך באותה התנהגות מול נשים שבטחו בו. בשלב מאוחר יותר, כבר ממש הדף אותם וסירב להקשיב.

כחצי שנה אחר כך, פגש י' את ז'. השניים הכירו דרך חברה משותפת ובילו יחד מספר פעמים. לילה אחד, ז' נשארה לישון אצל י' כאשר לא היה לה איך לחזור הביתה. היא ידעה שהיא אינה מעוניינת לשכב איתו, בין היתר, מכיוון שהוא היה בזוגיות פוליאמורית בזמנו, והיא לא הייתה מעוניינת בכך. היא הבהירה לו שתישאר לישון – אך שאינה מעוניינת שיקרה ביניהם דבר. במהלך הלילה, ישנו השניים באותה מיטה, וי' ניסה לקיים יחסי מין עם ז' שוב ושוב, למרות התנגדויות חוזרות ונשנות מצידה. היא נשארה, שכן הוא נראה כבחור נחמד ורגיש. אבל י' המשיך לנסות ולקיים איתה יחסי מין, גם אחרי שהבהירה שהיא לא מעוניינת בכך, ואף בזמן שכבר כמעט ונרדמה. התנהגות שנחשבת לתקיפה מינית, לכאורה, לפי החוק. הניסיונות חזרו על עצמם עד שי' נרדם לקראת בוקר, למחרת השניים נפרדו וז' לא ראתה אותו שוב.

איך מגנות על חברות הקהילה שלנו ממי שאנו נותנות בהם אמון?

ד' פגשה את י' לפני פחות משנה, כשהיתה בת 18 והוא בן כ-35. היא הוסיפה את י' בפייסבוק כי חשבה שהוא עדיין פעיל בארגון פמיניסטי שהכירה, למרות שי' כבר פרש מהארגון באותו זמן. הוא שלח לה הודעה וביקש להיפגש. לדבריה "הסכמתי נטו בגלל שידעתי על הפעילות שלו והאמנתי שאין סיכוי בעולם שהוא יעשה לי משהו, לא הייתי נפגשת עם גבר אחר מבוגר ממני בחיים". ד' נפגשה עם י' לאכול חומוס. כשנפגשו הוא טען שרצה להיפגש כי חשב שהיא מבוגרת יותר, אבל בכל זאת המשיך איתה לים ואמר שהוא היה רוצה שיקרה ביניהם משהו. ד' שאלה את י' אם לא מוזר לו ללמד בני 18 ולהיפגש איתה ככה, והוא אמר שגם עם התלמידים שלו הוא מדבר בגובה העיניים. אחרי כמה זמן הם התנשקו והוא החזיר אותה הביתה.

שבוע אחר כך ד' וי' נפגשו אצלו בדירה. הוא אמר לד' שהוא ובת זוגו במערכת יחסים פתוחה. היא אמרה לו שהיא חושבת שיש הרבה פוטנציאל לניצול יחסי כוחות בקשר ביניהם, ושכדאי שישימו את זה על השולחן. הוא אמר שהוא מודע לזה, ושהוא יכבד את הגבולות שלה. הוא התחיל לגעת בה (בהסכמה) ואמר כל הזמן שהוא מפחד שד' לא רוצה. היא אמרה לו שהיא תפסיק אותו אם היא לא תרצה. כשנפגשו י׳ תכנן עם ד׳ תוכניות עתידיות למפגשים בין השניים. ד׳ אמרה לו שאינה מעוניינת לקיים איתו יחסי מין, והוא קיבל את בקשתה אך הזמין אותה בכל זאת לבלות איתו סופ״ש בישוב קרוב לים המלח. ד׳ סירבה לבקשה מאחר שהרגישה שמדובר בהצעה מוזרה להעלות אחרי שהודיעה לו שהיא אינה מעוניינת לשכב איתו. 

באותה פגישה, ד' שאלה את י' לגבי הפסקת הפעילות הפמיניסטית שלו והוא אמר לה שהוא רצה להתרחק. "בגלל שהוא היה מוצף או משהו כזה". הוא אמר שהגיע לפעילות פמיניסטית כי יצא לו לפגוש הרבה נשים שנפגעו מינית, ושזה היה נושא שבער בעצמותיו. מיד אחרי הפגישה הזו ניתק י׳ את הקשר בין השניים. ד׳ הבינה דרך הפייסבוק ששבוע אחרי הפגישה בין השניים, י׳ עבר לגור עם בת זוגו בגרמניה, מה שהבהיר כי דברים רבים שאמר לה בעת פגישתם היו שקרים שנועדו, לדעתה, לגרום לה לשכב עמו.

באותה תקופה, החלו לעלות שמועות על גבר פוגעני שמציג עצמו כ"פמיניסט" ואחת מהמנהלות של הקבוצה הפמיניסטית הפייסבוקית שי' היה ממנהליה ביררה את הנושא והבינה כי מדובר בו. היא העיפה אותו מניהול הקבוצה וניסתה להתעמת איתו. הוא לא הכחיש את הדברים – אך הכחיש את חומרתם – ולבסוף התעצבן וטען כי מנהלת הקבוצה מגזימה בתגובתה עקב פגיעה שעברה בעברה.

פעילות פמיניסטיות שהיו בקשר עם י' מעידות באופן כללי על התנהגות לא מכבדת שכללה, בין היתר, השתלטות על מרחבים פמיניסטיים וחברתיים, השתקה של א/נשים אחרים וחוסר רגישות לסביבתו. רבות מהן טענו שהמוניטין שלו כגבר פמיניסט לא היה מוצדק, ומי שהכירו אותו באופן מעמיק, לא ראו בו פעיל פמיניסט.
לעומתן, לפי מידע שקיבלנו, חברים בארגון איתו י' היה מזוהה שמעו שמועות כי הוא "דוש", או שהוא מתנהג בצורה לא מתחשבת לנשים איתן הוא יוצא, אך לא ייחסו לדברים חשיבות ולא העבירו אותם הלאה לראשי הארגון. 

ההתנהלות הפוגענית של י׳ אינה יוצאת דופן, לצערנו, אך העובדה שהתרחשה "מתחת לאף" שלנו במשך כמעט שנה וחצי, שבה הצליח י'  להכיר נשים במרחבים פמיניסטיים, לנצל את האמון שנתנו בו ולפגוע בלא מעט מהן, היא שמטרידה.

נראה כי י' עזב לעת עתה את הקהילה הפמיניסטית בארץ, ויש לקוות שלא ישוב, אך הפרשה הזו צריכה להדליק לנו נורות אזהרה ועלינו לחשוב, כקהילה, איך אנחנו מתמודדות עם המקרים הללו באופן יותר אפקטיבי. במקרה הספציפי הזה, הנטייה שלנו לתת אמון, לחפש שותפים ולנסות לייצר צדק אמיתי, קהילתי, שלא על ידי פנייה לשיימינג או לרשויות החוק, עמדה בעוכרינו במובן מסוים. היא מנעה מהמידע על הפוגע, לכאורה, לצאת החוצה, וגרמה לכך שהוא המשיך בשלו זמן רב ללא מפריע. נשים רבות לא רצו להאמין, נטו לתת לו צ'אנס ולהתעלם מההרגשה שמשהו לא בסדר, שההתנהלות שלו לא מכבדת ועוד. אילולא החלטתן של חלק מהנפגעות לדבר על הנושא כעת ייתכן והוא לא היה יוצא לאור כלל.

הפרשה הזאת מעלה תהייה נוספת לגבי אופן הפעולה הנכון של גברים במרחב הפמיניסטי, ומה אנחנו כקהילה פמיניסטית יכולות ויכולים לעשות כדי למנוע מחברי קהילה לנצל את שמם כגברים "טובים" כדי לפגוע ולנהוג באלימות, תוך ניצול האמון שנותנות בהם. איך יתכן שניתן להיות פעיל מרכזי בקהילה ובארגון שמטרתו להיאבק באלימות גברית, ותוך כדי כך לנהוג באלימות כזו? נראה שעלינו כקהילה לעשות בדק בית רציני כדי לוודא שמעורבות ופעילות בקהילה הפמיניסטית לא מהווה קרש קפיצה קל להתנהגות אלימה.

 

תגובות

5 תגובות

 1. כגבר הפעיל שנים רבות במרחב הפמיניסטי. אני מאמין לנשים הנפגעות ואכן התנהגותו של ד' היא פוגעת מינית אין על כך ספק. מכעיס אותי תגובות של גברים על כך שיש נשים שפועלות באופן דומה. אז מה זה אומר? שאין מקום לגינוי?. הכתבה חשובה כי עיתונות טובה חושפת את אשר נעשה במחשכים. עם זאת, אין היוצא מן הכלל מעיד על הכלל. אמירה כגון "הפרשה הזאת מעלה תהייה נוספת לגבי אופן הפעולה הנכון של גברים במרחב הפמיניסטי" אינה קשורה לנושא הכתבה. כיצד גברים צריכים לפעול בשדה הפמיניסטי אינה קשורה לגבר הפוגע מינית. היא קשורה לעשרות נושאים אחרים וחבל שמערבבים דבר שאינו בדבר.

 2. אני לא בטוחה שיש בכלל מה ללמוד מהסיפור הזה. אנשים שפוגעים באנשים אחרים יש מכל סוג. אנשים שרוצים לעורר אמון שאינם ראויים לו תמיד יהיו מניפולטיביים ותמיד ינצלו כל יתרון שיש להם. מורים מנצלים את מעמדם מעורר האמון, מנהלים מנצלים את סמכותם, ידידים מנצלים את הקרבה והורדת ההגנות שהם יוצרים, וכיוצא באלה.
  זו מכה יותר אישית כשזה מישהו מהקהילה, אבל תפוחים רקובים יש בכל מקום. אז היה לנו תפוח רקוב. אם זה יכול בכלל ללמד משהו על הקהילה, זה רק שכמו כולם – תגית "מהקהילה" היא לא תו תקן לשום דבר. לא נותר אלא לנחם את מי שנפגעה, להפעיל סנקציות אם רלוונטי, ולהמשיך הלאה.

 3. עוד הונאה ואחיזת עיניים בהפעלת פרוקסי של הנוכל האדון משה חג"ג"

 4. קראתי והתרשמתי מאוד על האופן בו טיפלתן ודיווחתן על המקרה, מאוד בזהירות.
  לתחושתי ההכללה של הסיפור של ד' (האחרון) פוגעת מאוד במאמר ובאמינות הדברים וגורמת לכל הסיפור להשמע קצת מאולץ, מתאמץ מדי על גבול הרדיפה.
  באמת…? הזמין אותה לצאת? סיפר לה שקרים (לכאורה!!) במטרה לשכב איתה בכל זאת, למרות שלא ניסה לעשות דבר בניגוד לרצונה מעבר להצעת הצעות לגיטימיות? וואי וואי זה עבריין רציני. חייבים לעצור אותו ומיד וזה.

  עוד לפני הסיפור של ד', נשמע ש-ז' הייתה דווקא מעוניינת לפגוש אותו שוב אחרי שהסיפור ביניהם נגמר. הניסוח "ו-ז' לא ראתה אותו יותר" לכל הפחות שומר ככל הנראה על אמינות דיווחית, היא כנראה אכן לא ראתה אותו שוב, אבל עולה ממנו שהיא דווקא כן הייתה מעוניינת והוא זה שהתפייד מחייה, בניגוד לרצונה. אם המשתמע הוא אכן מה שהתרחש, על מה הרבותא? גם מתיאור המקרה שלה כמו של ד' אחריה לא עולה שום נינוח שמצדיק האשמות כאלה. ניסה לקיים איתה יחסי מין שוב ושוב? וואי איזו התעללות… היאורה השליכוהו. דרך אגב נשמע שהיא הייתה סופר מעוניינת וגם בדרך לוותר על עקרונותיה כמישהי שלא מוכנה לשכב עם אדם במערכת יחסים פתוחה. עוד דייט שניים וזה היה קורה, הלא כן…?
  עוד אחורה…

  צדק מאחה…?
  וואטדהפאק??

  טוב, התעייפתי. אמת שהתעייפתי.
  בהצלחה לכן ולכל מי שבא אתכן במגע

  1. אתה עוד לא יודע שלגברים במערכת יחסים אסור להיות מניפולטיבים, הם חייבים להיות מלאכים גמורים ואם לא הם אנסים ואילו לנשים מותר ,לפי המשנה הפמיניסטית, להיות מרושעות, אכזריות, מניפולטיביות, שקרניות וכל דבר רע אחר ועדיין לקבל גיבוי מלא מעמידתן האיתנה ככיפה אדומה מול הזאב בברור מראש שרק רוצה סקס ?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מה עוד מעניין אותך היום?

לראות את התמונה המלאה

פעם בשבוע אנחנו שולחות מייל שמחבר בין הכתבות ומציע לך דיון פמיניסטי מורכב.  

הדיון הזה חייב להתקיים ואנחנו זקוקות לעזרתך כדי להמשיך אותו

גם במלחמה, התפקיד שלנו הוא להביא את הסיפור האנושי ולתת במה לקולות של הנשים שלא תשמעו בשום מקום אחר.