Reading Time: < 1 minute

איפה הכסף? מבט על הניתוח המגדרי של תקציב המדינה

Reading Time: < 1 minute

מאת: ד"ר יעל חסון ועו"ד נוגה דגן-בוזגלו

אי שוויון כלכלי הוא נושא שמעסיק נשים משחר לידתן של תנועות הנשים ברחבי העולם.  מכיוון שהתקציב מהווה את תכנית העבודה העיקרית של ממשלות ורשויות מקומיות ומשקף את סדרי העדיפויות שלהן ואת המדיניות הכלכלית, פותחו במדינות רבות גישות וכלים לבחינת ההשפעות התקציב על נשים וגברים.

ניתוח מגדרי של התקציב ושל תהליך הכנתו משקף כיצד מחולקים המשאבים הציבוריים ובאיזו מידה הולמת חלוקת המשאבים את הצרכים וסדרי העדיפויות של נשים וגברים, נערות ונערים, ילדות וילדים. זוהי גישה העושה שימוש בתקציב ככלי לחשיפת דפוסים של אי שוויון ולתיקונם,  במטרה לקדם את מעמדן של נשים ולצמצם את אי השוויון המגדרי בחברה.

לאחר יותר מעשור של מאבק ציבורי הצליח מרכז אדוה בשיתוף ארגונים נוספים להביא להחלטת ממשלה שתחייב את כל משרדי הממשלה ויחדות הסמך שלהם לפלח את תקציביהם לפי מגדר  (החלטה 2084 מאוקטובר 2014). נקבע כי המהלך יתבצע בהדרגה ומרכז אדוה מלווה את המשרדים בתהליך הניתוח.

ניתוח מלא של תקציב המדינה צריך להתייחס לשכר, לתקציבי פעולות והתקשרויות עם ספקים, לשירותים שניתנים לאזרחים/ות ולייצוג נשים במוקדי כוח בגופים ממשלתיים. אנחנו עדיין לא שם, אבל זו המטרה.

 

לניתוחים מגדריים של התקציב בנושאים:

לעמוד הבית של הפרויקט

תחבורה

מדע

הטבות מס

בחינה של תקציבי הפרט

ספורט

שירותי הרווחה

השכלה גבוהה

רכש מנשים ועידוד יזמות

 

רוצה לקרוא עוד כתבות כאלה? תמיכה קבועה בסכום לבחירתך תאפשר לנו להמשיך לעשות תקשורת פמיניסטית ולהעלות למודעות הציבורית את הנושאים שחשובים לך

לשיתוף הכתבה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter

אולי יעניין אותך: